Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Usposabljanje o darilih in nasprotju interesov za zaposlene na Upravni enoti Ljubljana

Sodelavca na Komisiji za preprečevanje korupcije (Komisija) nadzornica višja svetovalka v Službi za nadzor Sanja Marić in pravni svetovalec svetnik v Službi za preventivo Blaž Kovač sta danes predstavila pomen spoštovanja določb Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) za približno 110 slušateljev na Upravni enoti Ljubljana.

Sanja Marić med predavanjem
Sanja Marić med predavanjem

Sanja Marić je udeležencem usposabljanja predstavila institut nasprotja interesov po določbah ZIntPK. V svoji predstavitvi se je dotaknila definicije nasprotja interesov, bistvenih elementov, ki ta institut opredeljujejo, pa tudi presojanja obstoja okoliščin in ustreznega ravnanja v primeru okoliščin nasprotja interesov. Blaž Kovač pa je slušateljem predstavil institut daril po določbah ZIntPK.

Usposabljanje o darilih in nasprotju interesov za zaposlene na Upravni enoti Ljubljana
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar