Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Gostujoče pero – Peter Svetina, VČP: Pot do želene družbe znanja, etike in vrednot

Gostujoče pero: Peter Svetina, varuh človekovih pravic

Varuh človekovih pravic Peter Svetina. Foto: VČP

Prispevek je del spletnega novičnika Komisije, ki naročnike vsak mesec obvešča o našem delu ter ostalih aktualnih informacijah s področja našega delovanja in pristojnosti. Na VESTniK se lahko prijavite na tej spletni povezavi.

Zadnje čase pogosto razmišljam o celovitosti, skladnosti, pristnosti, poštenosti, verodostojnosti, odgovornosti, dostojanstvu in človečnosti – vrednotah, ki bi jih morali postavljati na piedestal, pa se nam v rutini vsakdanjosti žal pogosto izmuznejo skozi stranska vrata. Vrednote, ki sem jih omenil, opisujejo ljudi z integriteto. Ljudi, ki skladno z veljavnimi normami in pravom, ne glede na pričakovanja kogarkoli, govorijo to, kar mislijo, in delajo to, kar govorijo. Vesel sem povabila predsednika Komisije za preprečevanje korupcije, dr. Roberta Šumija, ki ga izjemno cenim, da kot prvo gostujoče pero za ta Vestnik razmišljam o njenih vidikih. Predvsem pa se mi zdi pomembno, da skupaj opozarjamo na pomembnost integritete v praksi. 

Ko razmišljam o instituciji Varuha človekovih pravic (Varuh), ki jo vodim, si ne morem predstavljati, kako bi nam lahko ljudje, ki se obračajo na nas s svojimi stiskami, zaupali, če ne bi na prvo mesto postavljali stalnega verodostojnega etičnega in moralnega delovanja. Zaupanje naših pobudnikov in naša visoka stopnja integritete sta naš temelj.

Nenazadnje sta ravno integriteta in transparentnost alfa in omega zdravega razvoja družbe. Družbe, v kateri se spoštujejo pravice vsakogar in se z vsakomer ravna enakopravno. Družbe, v kateri so postopki za uveljavljanje zakonov in posledično pravic pošteni in jasni, v kateri torej deluje vladavina prava.

Prav tem vidikom bi želel v teh vrsticah nameniti poseben poudarek. Pri Varuhu smo v poročilu Evropski komisiji o stanju pravne države v Sloveniji tako lani kot letos opozorili, da v Sloveniji do zdaj še vedno ni vidnega napredka glede izvajanja Direktive EU o zaščiti žvižgačev iz leta 2019. Prav tako smo opozorili, da je Slovenija v zadnjem letu na lestvici zaznave korupcije, ki jo vsako leto objavi Transparency International, izgubila tri točke in zdrsnila za šest mest ter s 57 točkami še dodatno odstopila od povprečja EU in OECD. Evropska komisija je nato v svojem 3. Poročilu o stanju pravne države v Sloveniji iz julija letos glede protikorupcijskih prizadevanj dala kar dve priporočili. Konkretno, da je treba odpraviti ovire za preiskovanje in pregon primerov korupcije, med drugim z zagotovitvijo operativne avtonomije Nacionalnega preiskovalnega urada, povečanjem virov državnega tožilstva in spremembo zastaralnega roka; ter da mora država nemudoma sprejeti in začeti izvajati protikorupcijsko strategijo. Torej, če sem realen, so najmanj to koraki, ki jih moramo narediti! Vsi skupaj si moramo prizadevati, da bodo ta priporočila uresničena, saj nenazadnje tudi Evropska komisija ugotavlja, da je stopnja korupcije v javnem sektorju v Sloveniji, kakor jo dojemajo strokovnjaki in vodstveni delavci podjetij, razmeroma visoka.

Z vidika razumevanja integritete, ne le v odnosu do legalnosti in legitimnosti, ampak tudi širše, je izjemno pomembno zavedanje, da je protikorupcijski okvir – poleg pravosodnega sistema, svobode in pluralnosti medijev ter drugih institucionalnih vprašanj, povezanih s sistemom zavor in ravnovesij – eden od štirih ključnih stebrov pravne države. Načelo pravne države pa je ustavno načelo, ki je opredeljeno v 2. členu Ustave Republike Slovenije. To le potrjuje, da vladavine prava ni mogoče uresničevati le v formalnem smislu, ampak tudi in predvsem v vsebinskem in funkcionalnem smislu, pri čemer je pomembno spoštovanje avtonomije delovanja neodvisnih državnih institucij. Torej Varuha človekovih pravic, pa Komisije za preprečevanje korupcije, Informacijskega pooblaščenca, Zagovornika načela enakosti in drugih. Nenazadnje pa že iz ustave, mednarodnih konvencij in pogodb izhaja, da je spoštovanje vladavine prava tesno povezano prav s spoštovanjem človekovih pravic in temeljnih svoboščin. In te so v časih, v katerih živimo, še posebej na preizkušnji.

(Post)kovidna izčrpanost, regresija vrednot, razslojenost, nezaupanje v institucije pravne države, neprimerna, nedostojanstvena in sovražna komunikacija na družbenih omrežjih, ki se vse bolj preliva na ulice, pa ukrepi na področju draginje in pandemije so postali del našega vsakdana. Med nami je precej nezadovoljstva in negotovosti pred prihodnostjo.

Prepričan sem, da vsi na nek način čutimo, da je skrhano zaupanje ljudi v pravno državo oziroma vladavino prava in njene konstitutivne elemente: zakonitost, demokracijo in varstvo človekovih pravic. 

Zaslepljeni z raznoraznimi interesi včasih pozabljamo na integriteto in dostojanstvo, pa na dejstva in argumentirano kritiko, ki ju v javnem prostoru vse bolj pogosto nadomeščajo napadi, senzacionalizmi, vulgarizmi, populizmi in podobno. Tudi zato tako zelo pogosto poudarjam pomen delovanja z zgledom.

Mislim, da gresta dostojanstvo in integriteta z roko v roki. Pojmov sicer ne gre enačiti, saj se integriteta nanaša na spoštovanje moralnega ali etičnega kodeksa, ko govorimo o dostojanstvu, pa imamo v mislih, da je nekaj vredno spoštovanja. Naj kot primer omenim, da smo pri Varuhu dolga leta pozivali, naj poslanke in poslanci sprejmejo svoj etični kodeks. Vesel sem, da se je to naposled le zgodilo. Pred dvema letoma. Pohvalno torej, a temeljno vprašanje je: Ali se ta kodeks uresničuje v praksi? Oprostite mi, če nisem dovolj poučen, a zdi se mi, da je bolj nekakšen zbir črk na papirju, saj mi ni znano, da bi bil dejansko uporabljen v kakšni konkretni zadevi, pa čeprav lahko že iz medijskega poročanja kaj hitro ugotovimo, da bi moral biti. Vsaj kar se tiče na primer dostojnega, spoštljivega, strpnega in še kakšnega drugega ravnanja oz. komuniciranja.

Večkrat sem že dejal, da je doživljanje dostojanstva in integritete (lahko) individualno, a vendarle jima je skupna presoja o dobrem; gre za povezanost med notranjimi standardi in vedenjem navzven. Mislim, da bi morali imeti to večkrat v uvidu. Če referiram na zgodbe ljudi, ki se obračajo na institucijo Varuha človekovih pravic, lahko zapišem, da so zaradi okoliščin, v katerih so se znašli, običajno prizadeti v svoji integriteti, izgubili so dostojanstvo – naj bo telesno, duševno, osebnostno, duhovno, družbeno ali eksistencialno. Lahko jih je prizadela bolezen, invalidnost, morda so izgubili službo ali pa je iz nekega razloga prizadeta njihova samopodoba. Morda se nad njimi vrši nasilje, so izključeni, stigmatizirani ali kako drugače nemočni.

Z zgodbami, iz katerih veje vse omenjeno, se pri Varuhu srečujemo praktično vsak dan, zato je v osrčju naših prizadevanj in dela vsakršno dogajanje, ki je uperjeno ravno v kršenje človekovega dostojanstva. Človekove pravice in temeljne svoboščine so omejene s pravicami drugih. V skladu s to omejitvijo je torej treba presojati dopustnost posega ene pravice v drugo. To denimo pomeni, da pod krinko svobode govora ne moremo širiti sovražnega diskurza in si privoščiti izreči ali napisati prav vsega, kar nam pade na pamet. Enako velja za vse, kar delamo, saj smo si postavili in napisali določena pravila delovanja. V družbi, v kateri so pravila jasna in so jasne posledice, če se pravila kršijo, veje gotovost, ki posledično vodi v občutek varnosti. Med pandemijo koronavirusne bolezni sem na to pogosto opozarjal. Družbena pravila so v negotovih okoliščinah vedno postavljena na preizkušnjo, zato je še posebej pomembno, da se spoštuje odločitve tistih organov, ki presojajo, katera pravila naj veljajo v družbi, da bo dostojanstvo slehernika spoštovano, njegove pravice in temeljne svoboščine pa uresničevane. Povečevanje števila neizvršenih odločb Ustavnega sodišča, enako pa tudi povečanje števila neuresničenih priporočil naše institucije me zato skrbi. Z vidika legitimnosti delovanja oblasti je to še posebej pomembno, pa čeprav v primeru priporočil naše institucije ta niso pravno obvezujoča. Legitimnosti delovanja države, lokalnih oblasti ali drugih brez zagovarjanja rešitev, ki spoštujejo pravno državo, človekove pravice, integriteto in boj proti korupciji, si namreč ne morem predstavljati.

Vesel sicer sem, da poročilo Evropske komisije o stanju pravne države v Sloveniji, ki sem ga omenil na začetku, na primer izpostavlja, da je bilo med pandemijo covida-19 izvedenih več ukrepov za obravnavanje tveganja korupcije, zlasti na področju javnega naročanja. Pohvalen korak, a mnoge bomo morali še storiti, če bomo želeli biti zares učinkoviti pri preprečevanju in preganjanju dejanj vseh tistih, ki na pritajen način, s takšnimi ali drugačnimi kršitvami zakonov ali zlorabo oblasti, nelegitimno in neupravičeno dosegajo svoje cilje.

Znano je, da smo, ko odkrivamo koruptivna dejanja, najpogosteje usmerjeni v kršitve dolžnega ravnanja in neupravičeno pridobljeno korist, ne pa toliko na njen vpliv na človekove pravice. Zakaj? Zato, ker je škoda, ki jo utrpimo, prikrita. Ljudje se je pogosto ne zavedamo.

Ne vemo, da smo bili neupravičeno oškodovani ali prikrajšani oz. da nam je lahko bil kršen cel spekter človekovih pravic: na primer pravica do enake obravnave, enakega varstva ali pa nam je bilo onemogočeno uveljavljanje naših zakonitih interesov in še bi lahko našteval. Tudi zato tako pogosto povem, da se vsako kršenje oziroma spoštovanje človekovih pravic začne pri nas samih. Z našo širino duha oziroma globalno zavestjo. Z vzgojo le-te pa je povezana tudi vsaka oblika našega udejstvovanja, ki lahko krepi ali pa ogroža naše temeljne vrednote.

Brez širokega družbenega soglasja o pomembnosti integritete in ničelne tolerance do vsega slabega, ne le na deklarativni ravni, ampak predvsem v praksi, ne bomo mogli narediti korakov naprej. Pri tem pozdravljam aktivnosti Komisije za preprečevanje korupcije na področju zgodnjega odkrivanja slabih praks in vse napore, ki jih vlaga v ozaveščanje oz. izobraževanje in usposabljanje na tem področju, saj je širše zavedanje o pomenu etike, morale in integritete v praksi nujno. Le tako se bomo lahko ponovno utirili kot družba znanja, etike in vrednot, ki si jo, upam, vsi želimo.

Naj misel na to zaznamuje tudi prihajajoče leto, v katerem vam na vseh področjih želim vse dobro.

Gostujoče pero – Peter Svetina, VČP: Pot do želene družbe znanja, etike in vrednot
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar