Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Komisija zaključila postopek v zvezi z domnevnimi nepravilnostmi pri projektu celovite energetske sanacije stavbe UKC Hospital in Ministrstvu za zdravje podala priporočila

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je zaključila postopek glede domnevnih nepravilnosti pri izvedbi javnega naročila in energetske prenove stavbe UKC Hospital. Komisija v okviru postopka predhodnega preizkusa zadeve ni zaznala kršitev določil Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK), zato je postopek v zadevi ustavila. Zaradi zaznanih tveganj za nastanek kršitev iz pristojnosti Komisije pa je Ministrstvu za zdravje (MZ) izdala priporočila za ravnanje v podobnih postopkih v prihodnje.

Komisija je postopek uvedla na podlagi prijave julija 2022. V okviru predhodnega preizkusa prijave je pridobila vso relevantno dokumentacijo in pojasnila MZ. Komisija ni zaznala kršitev določil ZIntPK, je pa na podlagi proučene dokumentacije ugotovila, da so bila v konkretnem poslu uporabljena določila FIDIC Rumene knjige, ki pa so se z določili k pogodbi spreminjala v večjem obsegu, ter da je bila med postopkom javnega naročila objavljena dodatna dokumentacija, kar lahko predstavlja kršitev temeljnih načel javnega naročanja.

Postopki javnega naročanja naj bodo transparentni in ustrezno ločeni

Glede na zaznana korupcijska tveganja je Komisija MZ med drugim priporočila, da  postopke javnega naročanja izvede transparentno, pri čemer naj se v vseh fazah upošteva načelo enakopravnosti ponudnikov na način, da se že pred objavo postopka javnega naročanja zagotovi, da bo ob objavi javnega naročila objavljena oziroma dostopna vsa relevantna dokumentacija. Dodatno Komisija priporoča, da se v primerih večjih investicij javno naročilo oziroma projekt izvede v ločenih sklopih, in sicer, da se izvede ločeno javno naročilo za projektiranje in ločeno javno naročilo za izvedbo del, pri čemer naj se po vsakem izvedenem sklopu zagotovi ustrezen, transparenten, strokoven in neodvisen nadzor.

Priporočila Ministrstvu za zdravje

Komisija zaključila postopek v zvezi z domnevnimi nepravilnostmi pri projektu celovite energetske sanacije stavbe UKC Hospital in Ministrstvu za zdravje podala priporočila
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar