Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Komisija na sestanku s predstavniki Regionalne protikorupcijske iniciative (RAI)

Sodelavca Komisije za preprečevanje korupcije (Komisija) mag. Jana Kulevska Črepinko, svetnica za evropsko in mednarodno sodelovanje, ter Gregor Pirjevec, višji svetnik za upravne in sodne zadeve, sta se danes sestala s predstavnicama sekretariata Regionalne protikorupcijske iniciative (RAI) Aneto Arnaudovsko in Desislavo Gotskovo.

Mag. Jana Kulevska Črepinko in Gregor Pirjevec s Komisije ter Desislava Gotskova in dr. Aneta Arnaudovska z RAI
Mag. Jana Kulevska Črepinko in Gregor Pirjevec s Komisije ter Desislava Gotskova in dr. Aneta Arnaudovska z RAI

O Regionalni protikorupcijski iniciativi (RAI)

Regionalna protikorupcijska iniciativa (RAI) je medvladna regionalna organizacija, naslednica protikorupcijske iniciative v okviru Pakta stabilnosti, ki je bila ustanovljena leta 2007 s poslanstvom širitve in spodbujanja boja proti korupciji v državah JV Evrope. RAI izvaja svoje programe predvsem v svojih članicah (Republika Albanija, Bosna in Hercegovina, Republika Bolgarija, Črna gora, Republika Hrvaška, Severna Makedonija, Republika Moldavija, Romunija in Republika Srbija), temeljne aktivnosti iniciative pa so spremljanje protikorupcijskih strategij in zakonodaje, pomoč pri določanju korupcijskih tveganj in vzpostavitev pregleda protikorupcijskega delovanja držav članic RAI. RAI je organizacija, ki si na dnevni ravni prizadeva za osveščanje o najboljših praksah na področju preprečevanja in boja proti korupciji in slednje deli z njenimi članicami, kot tudi državami opazovalkami, v tem okviru pa je bila Republika Slovenija v letu 2017 potrjena kot država opazovalka. 

Komisija na sestanku s predstavniki Regionalne protikorupcijske iniciative (RAI)
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar