Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Sklic 44. seje senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in št. 158/20 in 3/22 – ZDeb) in 17. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 156/21) sklicujem 44. sejo (dopisna seja) senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija), dne 18. 11. 2022, z naslednjim dnevnim redom:

1. Potrditev Zapisnika 42. seje senata Komisije
2. Seznanitev senata Komisije o opravljanju poklicne ali druge dejavnosti po 26. členu ZIntPK
3. Predlog za uvedbo postopka preiskave
4. Razno

Članom senata se skupaj s sklicem seje posreduje gradivo za vse točke dnevnega reda. Člani senata lahko najkasneje do dne, 18. 11. 2022, do 12.00 ure, po elektronski pošti, na elektronski naslov Milena.Podjed-Fabjancic@kpk-rs.si, posredujejo svoje (ne)strinjanje z dnevnim redom dopisne seje, z dne 18. 11. 2022, ter svoje stališče, mnenje ali glas za vsako od predlaganih točk dnevnega reda.

Komisija za preprečevanje korupcije
dr. Robert Šumi, predsednika

Sklic 44. seje senata KPK
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar