Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Predsednik Komisije z nagovorom otvoril strokovno usposabljanje za vodilne na sodiščih in državnih tožilstvih

Predsednik Komisije za preprečevanje korupcije (Komisija) dr. Robert Šumi je danes kot prvi govorec otvoril štiridnevno Strokovno usposabljanje za predsednike in direktorje sodišč ter vodje in direktorje državnih tožilstev.

Predsednik Komisije dr. Robert Šumi

Zbranim v Cankarjevem domu je spregovoril na temo Integritete in dejavnikov tveganj na sodiščih in državnih tožilstvih. Najprej je predstavil vlogo Komisije in nato pozornost posvetil pojmu integritete. Poudaril je, da integriteta pomeni skladnost med besedami in dejanji in hkrati pomeni odsotnost neetičnega ravnanja. Predstavil je vpliv integritete na samo vodenje in pomen etičnega vodenja, ki ga zaznamuje sinteza treh ključnih dejavnikov: moralne osebnosti, moralnega vodje in moralnega promotorja. Ob tem je izpostavil profesionalizem kot nadgradnjo odločnega etičnega vodenja in povedal, da je visoka stopnja integritete temelj etičnega in profesionalnega ravnanja, etično ravnanje in profesionalizem pa sta temelj trajnostnega razvoja družbeno odgovorne, zaupanja vredne organizacije.

Dr. Šumi je v svojem nagovoru poudaril, kako bistveno je vodenje z zgledom, kar pomeni veliko odgovornost funkcionarjev oziroma uradnih oseb, da so pri svojih dejanjih zavezani transparentnosti in integriteti. Slednja namreč, po njegovih besedah, predstavlja odločilno vez med teorijo, ki jo predstavljajo sprejeti zakonski in podzakonski akti ter drugi predpisi, in tem, kako kako dejansko stvari potekajo v praksi. Realno stanje je, kot je opozoril, da je razkorak med teorijo in prakso prevelik in to je tisto, kar nas ločuje od najbolj razvitih držav. Kot razloge za to je naštel nezrelost, pomanjkanje individualne družbene in politične odgovornosti, indiferentnost še posebno nosilcev javnih funkcij, neobčutljivost oziroma nezahtevnost družbe in tako naprej.

Ob koncu nagovora je poudaril, da sta za učinkovito krepitev integritete pomembna dober zgled in lojalnost do lastne integritete, ob tem pa odsotnost oportunizma. Svoj nastop je zaključil z osvetlitvijo vloge Komisije kot sistemskega varuha integritete in transparentnosti.

Predsednik Komisije z nagovorom otvoril strokovno usposabljanje za vodilne na sodiščih in državnih tožilstvih
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar