Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Sklic 43. seje senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20 in 3/22 – ZDeb) in 17. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 156/21) sklicujem 43. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija), dne 15. 11. 2022, ob 9.00 uri, v prostorih Komisije, na Dunajski cesti 56, v Ljubljani, z naslednjim dnevnim redom:

1. Razgovor z vabljenimi osebami
2. Razno

Komisija za preprečevanje korupcije
David Lapornik, namestnik predsednika

Sklic 43. seje senata KPK
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar