Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Komisija danes izvedla dve usposabljanji na temo integritete

Vodja Službe za preventivo mag. Vita Habjan Barborič in pravni svetovalec svetnik Službe za preventivo Blaž Kovač sta danes za slušatelje Upravne akademije Ministrstva za javno upravo in Pravne fakultete v Ljubljani izvedla usposabljanji s področja integritete.

Mag. Vita Habjan Barborič je pod naslovom Integriteta, etika in preprečevanje korupcije slušateljem najprej predstavila pojem integritete in se nato osredotočila na koncept etičnega vodenja v povezavi z vzpostavitvijo etične organizacijske kulture, ki prinaša prednosti celotni organizaciji, njenim zaposlenim, lastnikom in okolici. Poudarila je pomen etičnega vodenja ter poslovne etike, organizacijske in osebnostne integritete ter številne pozitivne učinke etike in integritete vodenja na delovno zadovoljstvo, učinkovitost in kakovost odnosov. V nadaljevanju je spregovorila o orodjih za krepitev integritete v javnem sektorju po Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije, pri čemer je izpostavila nasprotje interesov, nezdružljivost funkcij, omejitve poslovanja, protikorupcijsko klavzulo, omejitve glede sprejemanja daril in lobiranje. Poseben poudarek je namenila načrtom integritete kot orodju za obvladovanje korupcijskih tveganj in tveganj za druga protipravna in neetična ravnanja ter pomoč pri vzpostavitvi standardov sprejemljivih ravnanj.

Iz prezentacije mag. Vite Habjan Barborič na Upravni akademiji

Blaž Kovač je osmim študentom Pravne fakultete v okviru Pravne klinike z naslovom »Transparentnost in integriteta v javnem in zasebnem sektorju« predaval o integriteti in kršitvah tega instituta v praksi. Podrobno je opisal postopke v primeru zaznanih kršitev, njihove faze in pristojnosti Komisije. V nadaljevanju je naslovil tematiko neetičnega vplivanja s poudarkom na dolžnostih uradnih oseb, kadar se le-te soočijo z zahtevami po nezakonitih in neetičnih ravnanjih. V povezavi s tem je spregovoril o problematiki kadrovanj in zaznanih tveganj za nastanek nasprotja interesov oziroma kršitev integritete na predmetnem področju.

Blaž Kovač med predavanjem na Pravni kliniki
Blaž Kovač med predavanjem na Pravni kliniki
Komisija danes izvedla dve usposabljanji na temo integritete
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar