Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Ta teden sodelavke Komisije izvedle kar štiri usposabljanja

Sodelavke Komisije za preprečevanje korupcije (Komisija) so ta teden izvedle štiri usposabljanja. Pomočnica vodje Službe za preventivo Barbara Fürst je nagovorila uslužbence Banke Slovenija, vodja Službe za preventivo mag. Vita Habjan Barborič in nadzornica svetnica v Službi za preventivo Jana Lesnik sta nadgrajevali znanje uslužbencev Vlade Republike Slovenije (Vlada), vodja Službe za nadzor Katja Mihelič Sušnik je na daljavo usposabljala uslužbence Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT), nadzornica višja svetovalka v Službi za nadzor Sanja Marić pa je predavala za Agencijo RS za okolje.

Barbara Fürst je v ponedeljek 35 slušateljem Banke Slovenije podrobno predstavila institut lobiranja, pogoje, ki morajo biti izpolnjeni, da lahko govorimo o lobističnem stiku, karakteristike zakonitega in nezakonitega lobiranja ter naloge in odgovornost zavezancev v povezavi z institutom. Predstavila je tudi razliko med lobiranjem in vplivanjem ter pojasnila, kako ravnati v primerih, ko se srečujemo z nedovoljenimi vplivi.

Barbara Fuerst na usposabljanju v Banki Slovenije. foto: Banka Slovenije.
Barbara Fuerst na usposabljanju v Banki Slovenije. foto: Banka Slovenije.

Prav tako sta o lobiranju in njegovih specifikah ter institutu daril v torek v prostorih Vlade RS predavali mag. Vita Habjan Barborič in Jana Lesnik. 25 vodjem kabinetov sta predstavili zakonske določbe, povezane z lobiranjem, omejitve pri sprejemanju daril in dolžnosti zavezancev v povezavi z institutom. Ob tem sta odgovarjali tudi na pereča vprašanja slušateljev in ponudili konkretna orodja za reševanje njihovih dilem iz prakse.

V sredo je Katja Mihelič Sušnik več kot 70 udeležencem usposabljanja MGRT spregovorila o tem, katera korupcijska tveganja so prisotna v postopkih podeljevanja sredstev in o priporočilih za uspešno upravljanje z njimi. Poudarila je splošna vodila slednjega, kot so vzpostavitev mehanizmov za zaznavanje in upravljanje z morebitnimi korupcijskimi tveganji, učinkovit interni nadzor skladnosti ravnanj zaposlenih, ki delajo na področju razpisov, ter notranje poti za prijavo neetičnih oziroma nezakonitih zahtev in ravnanj sodelujočih pri pripravi in izvedbi predpisov. V nadaljevanju je predstavila še institut nasprotja interesov s poudarkom na ustreznem ukrepanju, kadar se z njim srečamo, in institut lobiranja s poudarkom na dolžnostih lobirancev in prepovedanih dejanjih lobistov. Oba instituta je ponazorila s konkretnimi primeri iz prakse. Na koncu je naslovila še institut daril, pri čemer je poseben poudarek namenila obveznostim subjekta javnega sektorja v povezavi z institutom.

Katja Mihelič Sušnik na usposabljanju Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo
Katja Mihelič Sušnik na usposabljanju Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo

Pester teden je v četrtek zaključila Sanja Marić, ki je 50 slušateljev Agencije za okolje usposabljala na temo nasprotja interesov s poudarki na primerih zaposlovanj, javnih naročil in vodenja postopkov, ki se ne vodijo po Zakonu o upravnem postopku, ter na temo nedovoljenih vplivov.

Komisija je usposabljanja izvedla v okviru svojih preventivnih dejavnosti, ki jih izvaja za vse zainteresirane v javnem in zasebnem sektorju. Zainteresirani se lahko o možnostih izvedbe usposabljanja s področja etike javnega sektorja, načrta integritete, preprečevanja korupcije, nasprotja interesov, zaščite prijaviteljev, lobiranja ali s katerega drugega področja, ki ga pokriva Komisija, pozanimajo preko te povezave.

Ta teden sodelavke Komisije izvedle kar štiri usposabljanja
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar