Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Odločitev o nasprotju interesov: Matej Oražem

Komisija je zoper kršitelja Mateja Oražma vodila postopek o prekršku in izdala odločbo o prekršku zaradi kršitve prvega odstavka 38. člena ZIntPK in posledično storitve prekrška po deveti alineji prvega odstavka 77. člena ZIntPK. Odločba je postala pravnomočna 25. 8. 2022. V nadaljevanju objavljamo podatke skladno z določbo šestega odstavka 13. člena ZIntPK.

KRŠITELJ: Matej Oražem

OPIS OKOLIŠČIN: Občinski svetnik je storil prekršek s tem, ko se na redni seji občinskega sveta Občine Domžale ni izločil iz postopka obravnave in odločanja ter glasovanja za dva sklepa, katerih predlagatelj je bil sam. S tem se je znašel v okoliščinah, ki pomenijo nasprotje interesov, hkrati pa o navedenih okoliščinah ni pisno obvestil preostalih članov občinskega sveta Občine Domžale.

SANKCIJA: Izrečena globa 800 eur

Odločitev o nasprotju interesov: Matej Oražem
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar