Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Uslužbenke Komisije danes o institutih ZIntPK na dveh usposabljanjih

Sodelavke Komisije za preprečevanje korupcije (Komisija) so danes izvedle dve usposabljanji na daljavo: vodja Službe za preventivo mag. Vita Habjan Barborič in Sanja Marić, nadzornica višja svetovalka v Službi za nadzor, sta znanje predali na Univerzi na Primorskem, vodja Službe za nadzor na Komisiji Katja Mihelič Sušnik pa je predavala na 2. konferenci javnega sektorja v organizaciji Združenja notranjih revizorjev IIA – Slovenskega inštituta, 

Mag. Vita Habjan Barborič se je v svojem predavanju 60 slušateljem dotaknila integritete na splošno, predstavila je tudi pomen načrta integritete s poudarkom, zakaj je pomembno, da ga posamezna institucija ima in čemu služi. Sanja Marić je predstavila institut nasprotja interesov, tudi v relaciji do ostalih tveganj.

Katja Mihelič Sušnik pa je 80 zbranim na konkretnih primerih po določbah Zakona o Integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) pojasnila institut nasprotja interesov v javnem sektorju. 

Vodja Službe za nadzor na Komisiji Katja Mihelič Sušnik
Vodja Službe za nadzor na Komisiji Katja Mihelič Sušnik
Uslužbenke Komisije danes o institutih ZIntPK na dveh usposabljanjih
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar