Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Komisija zaključila postopek v zvezi z nepravilnostmi pri podeljevanju koncesij za izvajanje študijskih programov

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je zaključila z obravnavo prijave glede nepravilnosti pri podeljevanju koncesij za izvajanje visokošolskih študijskih programov prve in druge stopnje, ki se je nanašala na ravnanje 14. Vlade RS. Komisija kršitev določb Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) ni potrdila, zato je postopek v zadevi ustavila in prijavo odstopila v nadaljnje reševanje Računskemu sodišču RS.

Komisija je predhodni preizkus uvedla na podlagi prijave, ki jo je prejela novembra 2021. Iz očitkov v prijavi je izhajalo, da v Sloveniji še vedno velja izredno sporna in neučinkovita ureditev koncesij v visokem šolstvu, kar je že leta 2016 v svojem revizijskem poročilu ugotovilo tudi Računsko sodišče RS. Domnevno naj bi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (ministrstvo), namesto da bi prednostno pristopilo k planiranim aktivnostim za pripravo natančnih meril in kriterijev za izbiro, pristopilo k razpisu novih koncesij v visokem šolstvu in to po še vedno veljavni ureditvi, ki je po mnenju Računskega sodišča RS neučinkovita. Prav tako naj bi bil razpis pisan za točno določene posameznike, ki so blizu stranki Slovenska demokratska stranka (SDS), ali pa naj bi šlo za predvolilno kupovanje glasov s podeljevanjem koncesij v določene regije.

Na Komisiji smo v okviru postopka pridobili pojasnilo in dokumentacijo ministrstva, po pregledu katerih pa nismo zaznali sumov kršitve iz svojih pristojnosti, zato smo postopek ustavili. Ker pa smo hkrati ugotovili, da zadeva vsebuje relevantne informacije iz pristojnosti drugega organa, smo prijavo odstopili v nadaljnje reševanje Računskemu sodišču RS.

Komisija zaključila postopek v zvezi z nepravilnostmi pri podeljevanju koncesij za izvajanje študijskih programov
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar