Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Day: 02. 09. 2022

Odločitev o nezdružljivosti funkcij: Jože Simončič

Komisija je zoper kršitelja Jožeta Simončiča vodila postopek o prekršku in izdala odločbo o prekršku zaradi kršitve prvega odstavka 29. člena ZIntPK in posledično storitve prekrška po tretji alineji drugega odstavka 77. člena ZIntPK, ki je postala pravnomočna 3. 8. 2022. V nadaljevanju objavljamo podatke skladno z določbo šestega odstavka 13. člena ZIntPK. KRŠITELJ: Jože[…]

Poročilo o delu Komisije za avgust 2022

V avgustu 2022 je senat Komisije na štirih rednih sejah obravnaval 19 zadev, od katerih v poročilu izpostavljamo dve. Hkrati javnost obveščamo še o treh zadevah, o katerih je bila ta že seznanjena. V priponki objavljamo vsebinsko poročilo o delu Komisije za preprečevanje korupcije za avgust 2022. V tokratnem poročilu izpostavljamo naslednje zadeve: kršitev določb omejitev poslovanja[…]

Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar