Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Predstavnika Komisije ta teden na zasedanjih organizacij GRECO in OECD

Vodja Službe za preventivo na Komisiji za preprečevanje korupcije (Komisija) mag. Vita Habjan Barborič ter višji svetnik za upravne in sodne zadeve na Komisiji Gregor Pirjevec sta bila ta teden mednarodno aktivna. Habjan Barborič je v Strasbourgu zastopala Slovenijo na 91. skupščinskem zasedanju Skupine držav za boj proti korupciji GRECO, Pirjevec pa se je v Parizu udeležil junijskega zasedanja Delovne skupine OECD zoper podkupovanje tujih javnih uslužbencev v mednarodnem poslovanju

91. skupščina zasedanja GRECA v Strasbourgu
91. skupščina zasedanja GRECA v Strasbourgu

Na GRECOVEM dogodku so bila tokrat v ospredju poročila Črne Gore, Madžarske in Irske, v zvezi s katerimi je GRECO ocenjeval, kako so njihovi najvišji nosilci izvršilne veje oblasti in pripadniki policije opremljeni z znanjem in orodji za učinkovito spopadanje s korupcijo v njihovih vrstah.

Na junijskem zasedanju na sedežu OECD v Parizu pa je Delovna skupina obravnavala poročilo Republike Slovenije o napredku pri izpolnjevanju priporočil eno leto po 4. fazi ocenjevanja, Republika Slovenija pa je kot država ocenjevalka sodelovala tudi pri obravnavi poročila po 4. fazi ocenjevanja Mehike. Kot ostale članice namreč tudi Republika Slovenija v okviru delovanja v tej delovni skupini prevzema vlogo ocenjevalke drugih držav pri izpolnjevanju določb Konvencije OECD in njenih priporočil.

Pirjevec sicer predstavlja Republiko Slovenijo v Delovni skupini OECD zoper podkupovanje tujih javnih uslužbencev v mednarodnem poslovanju (OECD Working Group on Bribery in International Business Transactions), v okviru katere potekajo četrtletna zasedanja. Delovna skupina spremlja izvajanje Konvencije OECD o boju proti podkupovanju tujih javnih uslužbencev v mednarodnem poslovanju (Konvencija OECD) in priporočil delovne skupine na to temo.

Predstavnika Komisije ta teden na zasedanjih organizacij GRECO in OECD
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar