Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Zadnji dnevi prijav za razpis za NVO

V soboto, 18. junija 2022, se izteče rok za prijave projektov na javni razpis Integriteta – učni modul za usposabljanje učiteljev, ki je namenjen neprofitnim organizacijam zasebnega sektorja. V skladu z 222. členom Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna bo odpiranje vlog, prispelih na razpis, potekalo javno, in sicer 21. 6. 2022 ob 9. uri v prostorih Komisije za preprečevanje korupcije (Komisija), Dunajska 56, Ljubljana.

Vlogo lahko zainteresirane organizacije oddajo osebno na sedežu Komisije vsak delovni dan med 9. in 14. uro ali jo pošljejo po pošti. Pri tem se bodo kot pravočasne upoštevale vloge, poslane s priporočeno poštno pošiljko, ki bodo označene s poštnim žigom do vključno 18. junija 2022, in vloge, poslane po pošti z navadno poštno pošiljko, ki bodo v vložišče Komisije prispele do vključno 18. junija 2022. Osebno oddane vloge pa se bodo kot pravočasne upoštevale, če bodo oddane v glavno pisarno Komisije do 18. junija 2022 najkasneje do 14. ure.

Vse o razpisu je na voljo na tej spletni povezavi.

Zadnji dnevi prijav za razpis za NVO
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar