Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Komisija s članstvom v novi Evropski mreži za etiko javnega sektorja postala pomemben člen krepitve integritete in transparentnosti

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je z današnjo pristopno izjavo postala članica nove Evropske mreže za etiko javnega sektorja (European network for public ethics). »S tem je Komisija dobila mesto v klubu najboljših in dokončno potrditev, da sta njen obstoj in delovanje še kako upravičena. Menimo, da je argumentacija o smiselnosti Komisije v slovenski družbi s tem zaključena,« je ob podpisu dejal predsednik Komisije dr. Robert Šumi.

V mreži so poleg Komisije še primerljivi organi iz Francije, Avstrije, Belgije, Španije, Italije, Grčije, Hrvaške, Češke, Litve, Malte in Romunije. Čeprav na evropski ravni že obstajajo mreže, ki združujejo organe s področja preprečevanja korupcije, pa takšne, ki bi se ukvarjala izključno z integriteto javnega sektorja, še ni bilo. »Podpis pristopne izjave je potrditev tega, da Evropa stremi k ustanavljanju in povezovanju institucij na višji ravni. Od negativnega prizvoka, ki ga korupcija inherentno vsebuje, se pomika proti utrjevanju dobrega. “Ne gre več zgolj za preprečevanje korupcije, temveč za sodobnejši pristop, ki temelji na krepitvi integritete in transparentnosti javnega sektorja,” je dodal dr. Robert Šumi.

Predsednik Komisije za preprečevanje korupcije dr. Robert Šumi ob podpisu pristopne izjave k novi Evropski mreži za etiko javnega sektorja, ob njem (v ospredju) predsednik francoske Visoke oblasti za transparentnost javnega sektorja Didier Migaud

Pomembnost Komisije pri krepitvi pravne države, transparentnosti in integritete javnega sektorja

Pristopno izjavo nove mreže je Komisija podpisala v okviru mednarodne konference pod okriljem francoske Visoke oblasti za transparentnost javnega sektorja (High Authority for Transparency of Public Life), ki je v Parizu potekala kot del francoskega predsedovanja Svetu Evropske unije. Med uvodnimi govorci sta bili poleg predsednika francoske Visoke oblasti Didierja Migauda še podpredsednica Evropske komisije za vrednote Věra Jourová in evropska varuhinja človekovih pravic Emily O’Reilly.

Komisijo je k pristopu v mrežo povabil Didier Migaud, ki je na konferenci poudaril pomen neodvisnih institucij, kakršna je Komisija, za krepitev pravne države, transparentnosti in integritete javnega sektorja: »Mreža vključuje institucije, ki skrbijo za etiko javnih uslužbencev, preprečevanje nasprotja interesov in nadzor nad premoženjskim stanjem. Služila bo kot platforma za izmenjavo dobrih praks, znanja in izkušenj ter vzajemno podporo pri skupnih izjavah. Načrtujemo, da bo nudila tudi pomoč potencialnim kandidatkam za članstvo v EU, saj visoki standardi integritete javnega sektorja pripomorejo h krepitvi pravne države, ta pa je predpogoj za članstvo v EU.«

Komisija s članstvom v novi Evropski mreži za etiko javnega sektorja postala pomemben člen krepitve integritete in transparentnosti
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar