Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Predsednik Komisije predstavil letno poročilo in oceno stanja predsednici državnega zbora

Predsednik Komisije za preprečevanje korupcije dr. Robert Šumi je danes predsednici Državnega zbora RS mag. Urški Klakočar Zupančič predstavil Letno poročilo in Oceno stanja Komisije za preprečevanje korupcije za leto 2021. Predstavnika institucij sta se na predstavitvi pogovarjala o vsebini publikacij in začrtala nadaljnje medsebojno sodelovanje.

Predsednik Komisije dr. Robert Šumi in predsednica Državnega zbora mag. Urška Klakočar Zupančič (foto Matija Sušnik)

Letno poročilo in Oceno stanja za leto 2021 je Senat Komisije za preprečevanje korupcije (Komisija) sprejel na seji 5. maja 2022. Komisija je v preteklem letu obravnavala 646 prijav, kot najbolj problematična področja, za katera je pristojna v skladu z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK), pa so se izkazala področja integritete, nasprotja interesov in nezdružljivosti funkcij.

Predsednik Komisije dr. Robert Šumi in predsednica DZ mag. Urška Klakočar Zupančič sta ste v pogovoru dotaknila predvsem izpostavljenih vsebin predanih publikacij ter pomena Komisije, ki jo ima pri prizadevanjih za krepitev pravne države, integritete in etičnosti. Spregovorila sta tudi o odnosu družbe do Komisije, integriteti kot nadstandardu v družbi, ciljih aktualnega senata Komisije, zaščiti prijaviteljev in ostalih aktivnostih Komisije. Predsednica DZ je podprla prizadevanja vodstva Komisije, da usmerja svoje moči predvsem h krepitvi ustvarjanja kulture integritete in etičnih standardov ter vodenja z zgledom. Zagotovila je tudi svojo podporo pri izvajanju aktivnosti Komisije in poudarila pomembnost njenega obstoja v družbi.

Predsednik Komisije predstavil letno poročilo in oceno stanja predsednici državnega zbora
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar