Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Predsednik Komisije gost na osrednji strokovni konferenci v regiji na področju korporativne varnosti

Predsednik Komisije za preprečevanje korupcije dr. Robert Šumi je bil včeraj na Brdu pri Kranju gost okrogle mize z naslovom Kaj v prihodnosti prinašajo spremembe zakonodajnih okvirov v EU na področju zagotavljanja odpornosti kritične infrastrukture. Dogodek je potekal ob koncu prvega dne dvodnevne 13. mednarodne konference Dnevi korporativne varnosti 2022.

Robert Šumi je v svojem delu med drugim spregovoril o načrtih Komisije za učinkovitejše nastopanje pri opozarjanju na korupcijska tveganja (pri tem je poudaril pomen spoštovanja priporočil Komisije – apel vladajočim, da jih spoštujejo, ne pa ignorirajo), o pomenu prihajajoče zakonodaje na področju ureditve zaščite prijaviteljev (kjer bo pomembno zlasti, kako se bo ta izvajala v praksi in kako se bodo nanjo odzvali nosilci javnih funkcij, predstojniki organov in drugi vodje, ki s svojim ravnanjem dajejo zgled) ter o vnašanju mednarodnih zakonskih vidikov na področju obvladovanja korupcijskih tveganj v naš pravni red (kjer smo se dobro odrezali v teoriji, v praksi pa še ne).

Na okrogli mizi so poleg dr. Roberta Šumija sodelovali še mag. Tanja Muha, direktorica AKOS, dr. Uroš Svete, direktor Urada Vlade RS za informacijsko varnost, Gorazd Božič, vodja SI-CERT, in Rok Marolt, direktor Agencije RS za letalstvo. Sodelujoči so bili najpomembnejši regulatorji in odločevalci, ki so tesno povezani s področjem kritične infrastrukture, kibernetske varnosti, varnosti osebnih podatkov, področja uporabe brezpilotnih letalnikov, preprečevanja korupcije in ostalih s tem povezanih področij.

Omenjena konferenca je tematsko znanstveno in strokovno srečanje vseh, ki se srečujejo s problemi upravljanja varnostnih tveganj v sodobnem varnostnem okolju s posebnim poudarkom na korporativnih in informacijskih tveganjih. Gre za osrednjo strokovno konferenco v regiji na področju korporativne varnosti in v okviru tega še posebej informacijskih in kibernetskih tveganj.

Predsednik Komisije gost na osrednji strokovni konferenci v regiji na področju korporativne varnosti
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar