Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Zaključen postopek v zvezi z delovanjem Asfaltne baze Vrtojba

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je zaključila z obravnavo prijave, ki jo je prejela leta 2021 in se je nanašala na poslovanje Asfaltne baze Vrtojba. Kršitev določb Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije ni ugotovila, zato je postopek ustavila.

Iz očitkov v prijavi je izhajalo, da Asfaltna baza Vrtojba onesnažuje okolje ter da se pristojni organi ne odzivajo in zavajajo. Komisija je v postopku predhodnega preizkusa pridobila pojasnila in relevantno dokumentacijo od Agencija RS za okolje, Ministrstva za okolje in prostor in Inšpektorata RS za okolje in prostor ter presodila, da navedbe iz prijave ne dajejo podlage za utemeljen sum kršitve iz pristojnosti Komisije, zato je postopek ustavila. Komisija izpostavlja, da nima pristojnosti posegati v strokovne (okoljske) presoje udeleženih organov. Ker so drugi pristojni organi o zadevi že seznanjeni oziroma jo obravnavajo, tudi niso bili podani razlogi za odstop zadeve.

Zaključen postopek v zvezi z delovanjem Asfaltne baze Vrtojba
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar