Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Sklic 15. seje senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, št. 158/20 in 3/22 – ZDeb) in 17. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 156/21) sklicujem 15. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija), dne 8. 4. 2022, ob 8.30 uri, v prostorih Komisije na Dunajski cesti 56, v Ljubljani, z naslednjim dnevnim redom:

1. Potrditev Zapisnika 14. seje senata Komisije
2. Obravnava Ugotovitev s Priporočili
3. Obravnava Osnutka ugotovitev o konkretnem primeru
4. Predlog za uvedbo postopka preiskave
5. Obravnava Ugotovitev
6. Razno

Komisija za preprečevanje korupcije
dr. Robert Šumi, predsednik

Sklic 15. seje senata KPK
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar