Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Zaključek postopka v zadevi jezikovni tečaji za poslance SDS

Komisija je v letu 2020 na osnovi prejetega novinarskega vprašanja uvedla predhodni preizkus zaradi suma nasprotja interesov pri porabi proračunskih sredstev v primeru izvedbe jezikovnih tečajev za poslance Slovenske demokratske stranke (v nadaljevanju: SDS) preko določenega podjetja, ki je v lasti nekdanje kandidatke in aktualne članice te iste stranke.

Komisija je tekom postopka zaprosila za pojasnila Državni zbor RS in SDS ter vpogledala v javne evidence na spletu (AJPES). Ugotovljeno je bilo, da je direktorica določenega podjetja članica politične stranke SDS, v kateri pa ne opravlja nobene funkcije, zato v konkretnem primeru ni mogoče govoriti o političnih stikih, zaradi katerih bi lahko prišlo do morebitnega obstoja nasprotja interesov oziroma kršitev določb ZIntPK glede nasprotja interesov pri sklepanju pogodb, prav tako ni bilo ugotovljenih nobenih drugih povezav oseb, ki so sodelovale v evidenčnem javnem naročilu s ponudnikom. V konkretni zadevi so bile za presojo ravnanj relevantne določbe takrat veljavnega ZIntPK in ne njegove novele.

Na podlagi ugotovitev je Komisija odločila, da se prijava ne sprejme v nadaljnjo obravnavo.

Zaključek postopka v zadevi jezikovni tečaji za poslance SDS
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar