Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Sklic 3. seje senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in št. 158/20) in 17. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 156/21) sklicujem 3. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija), dne 20. 1. 2022, ob 11.00 uri, v prostorih Komisije na Dunajski cesti 56, v Ljubljani, z naslednjim dnevnim redom:

1. Potrditev Zapisnika 2. seje senata Komisije
2. Predlog Mnenja s Priporočili
3. Predlog sprejetja novega Sistemskega pojasnila zaradi spremembe 35. člena ZIntPK
4. Obravnava Ugotovitev o konkretnem primeru
5. Razno

Komisija za preprečevanje korupcije
dr. Robert Šumi, predsednik

Sklic 3. seje senata KPK
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar