Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Sklic 57. seje senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in št. 158/20) in 17. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 156/21) sklicujem 57. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija), dne 27. 12. 2021, ob 10.00 uri, v prostorih Komisije na Dunajski cesti 56, v Ljubljani, z naslednjim dnevnim redom:

1. Potrditev Zapisnika 54. seje senata Komisije in Zapisnika 56. seje senata Komisije
2. Obravnava Osnutka ugotovitev o konkretnem primeru
3. Predlog za uvedbo postopka preiskave
4. Predlog opozorila o nezdružljivosti funkcij
5. Predlog Načrta dela Komisije za preprečevanje korupcije za leto 2022 in obdobje 2021 – 2025
6. Razno

Komisija za preprečevanje korupcije
dr. Robert Šumi, predsednik

Sklic 57. seje senata KPK
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar