Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Usposabljanje za zaposlene na UJP o institutih ZIntPK

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je danes izvedla še tretje usposabljanje za zaposlene na Upravi Republike Slovenije za javna plačila (UJP). Predstavnici Komisije sta predstavili vsebine s področja integritete in preprečevanja korupcije, na katere morajo biti javni uslužbenci pozorni pri opravljanju svojega dela.

Usposabljanja se je na daljavo udeležilo 36 slušateljev. Svetnica za preventivo na Komisiji mag. Sonja Jelen je predstavila načrt integritete kot orodje za obvladovanje korupcijskih tveganj in tveganj za kršitve integritete, omejitve pri sprejemanju daril, ki veljajo za vse uradne osebe, obveznosti poročanja o premoženjskem stanju oseb, odgovornih za javna naročila, ter zakonske določbe, povezane z lobiranjem. Vodja službe za nadzor na Komisiji Katja Mihelič Sušnik pa je predstavila institut nasprotja interesov, nezakonito vplivanje v povezavi z zaščito prijaviteljev ter kršitve integritete.

Usposabljanje za zaposlene na UJP o institutih ZIntPK
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar