Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Obvestilo o uvedbi preiskave zoper predsednika vlade

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) obvešča, da je na podlagi ugotovitev v predhodnem preizkusu v zvezi s kadrovskimi menjavami na mestih izvršnih in neizvršnih direktorjev Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB) zoper predsednika Vlade Republike Slovenije uvedla postopek preiskave glede ugotavljanja obstoja dejanskega nasprotja interesov.

V zvezi s predmetnim postopkom je Komisija v preteklih mesecih prejela večje število poizvedb medijev, zato na podlagi interesa javnosti obvešča, da je postopek zoper predsednika Vlade RS uvedla zaradi zaznanega suma kršitve določb Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK), ki urejajo nasprotje interesov, in sicer v postopku imenovanja neizvršnega direktorja DUTB na Vladi RS.

Komisija pojasnjuje, da uvedba postopka preiskave glede ugotavljanja obstoja dejanskega nasprotja interesov pomeni, da je Komisija na podlagi doslej pridobljenih podatkov in dokumentacije zaznala sum kršitev v skladu z ZIntPK. Pri tem Komisija poudarja, da bo šele nadaljnji postopek pokazal, ali bodo zaznani sumi kršitev ZIntPK tudi potrjeni ali pa bodo ovrženi. Obravnavana oseba, ki je prejela obvestilo o uvedbi postopka preiskave glede ugotavljanja obstoja dejanskega nasprotja interesov, bo imela v postopku preiskave vse pravice v skladu s predpisi, prav tako bo imela možnost pojasniti svoja ravnanja.

Več informacij o konkretnem postopku do zaključka obravnave zadeve Komisija zaradi interesov postopka ne more dati.

Obvestilo o uvedbi preiskave zoper predsednika vlade
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar