Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Zaključen postopek v zvezi z (nekdanjimi) člani nadzornega sveta in uprave SDH

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) javnost obvešča, da je zaključila postopek suma kršitve integritete, ki ga je vodila zoper šest članov nadzornega sveta in uprave Slovenskega državnega holdinga (SDH), ki so te funkcije opravljali v letu 2019. V vseh primerih je potrdila kršitve integritete, ki pa še niso pravnomočne.

Komisija v nadaljevanju, v skladu in v obsegu z določbo sedmega odstavka 11. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK), obvešča javnost o tem postopku.

Komisija je postopek vodila zoper vodstvo družbe iz leta 2019, in sicer:
– v nadzornem svetu: zoper nekdanja člana nadzornega sveta družbe SDH Igorja Kržana (predsednik NS) in Duška Kosa (član NS), ter zoper Janeza Vipotnika (član NS) in Karmen Dietner (članica NS), ki to funkcijo še opravljata;
– v upravi: zoper nekdanje člane uprave družbe SDH Igorja Kržana (v. d. predsednika uprave), Boštjana Kolerja, (član uprave) in Andreja Božiča (član uprave).

Komisija je v postopku preiskave potrdila kršitev integritete vseh navedenih šestih uradnih oseb. Ugotovitve Komisije še niso pravnomočne, saj je vseh šest oseb zoper odločitev Komisije vložilo tožbe, glede katerih teče upravni spor. Iz navedenega razloga do zaključka postopka pred sodiščem Komisija drugih informacij o postopku ne sme posredovati.

V okviru postopka, ki ga je Komisija uvedla leta 2019, je zaradi zaznanih sumov kaznivih dejanj zadevo odstopila v reševanje organom odkrivanja in pregona, ki so postopek že zaključili. Med samim postopkom je Komisija na nadzorni svet SDH in Vlado RS naslovila priporočila, da sprejmeta politiko prejemkov članov uprave SDH, na pristojni ministrstvi za gospodarski razvoj in tehnologijo ter finance pa je naslovila pobudo za ustrezno ureditev odpravnin v družbah s kapitalsko naložbo države.

Zaključen postopek v zvezi z (nekdanjimi) člani nadzornega sveta in uprave SDH
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar