Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Zaključen postopek v zvezi s prodajo bioplinarne na DUTB

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je zaključila postopek predhodnega preizkusa prijave v zvezi s prodajo bioplinarne v Dobrovniku s strani Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB). Ker ni ugotovila kršitev Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, prijave ni sprejela v nadaljnjo obravnavo. Zadevo je odstopila Ministrstvu za finance, ki izvaja nadzor nad poslovanjem DUTB.

V okviru predhodnega preizkusa je Komisija od DUTB pridobila pojasnila in dokumentacijo, na podlagi česar je ugotovila, da je bil celoten postopek prodaje obravnavan na šestih kreditno naložbenih odborih DUTB med oktobrom 2020 in junijem 2021. Bioplinarna je bila v postopku ovrednotena, vse odločitve glede postopka prodaje pa so bile sprejete soglasno. Komisija ni potrdila sumov kršitev nasprotja interesov, saj je bilo ugotovljeno, da trenutni glavni neizvršni direktor DUTB v predmetnih postopkih ni sodeloval. Ker sumi kršitev iz pristojnost Komisije niso bili potrjeni, prijave ni sprejela v nadaljnjo obravnavo.

Komisija izpostavlja, da se v okviru svojih pristojnosti ne more opredeljevati do samih poslovnih odločitev DUTB. Iz tega razloga je zadevo odstopila Ministrstvu za finance, ki je v skladu z Zakonom o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank pristojno za nadzor nad DUTB.

Zaključen postopek v zvezi s prodajo bioplinarne na DUTB
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar