Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Ugotovitve Komisije glede nezdružljivosti funkcij Stanislava Rojka

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) v skladu s tretjim odstavkom 29. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) obvešča javnost o svojih ugotovitvah v zvezi z nezdružljivostjo funkcij poklicnega funkcionarja župana Občine Gornja Radgona Stanislava Rojka.

Komisija je v letošnjem letu začela s postopkom na lastno pobudo zaradi suma kršitve nezdružljivosti funkcij župana Stanislava Rojka. Komisija je ugotovila, da poklicni župan Stanislav Rojko hkrati opravlja tudi funkcijo zakonitega zastopnika, direktorja gospodarske družbe Gozdarstvo Gornja Radgona, d. o. o. V tem primeru gre za funkcijo v osebah javnega oziroma zasebnega prava, ki je nezdružljiva s funkcijo poklicnega funkcionarja.

ZIntPK v prvem odstavku 27. člena določa, da poklicni funkcionar ne sme biti član oziroma opravljati dejavnosti upravljanja, nadzora ali zastopanja v gospodarskih družbah, gospodarskih interesnih združenjih, zadrugah, javnih zavodih, javnih skladih, javnih agencijah in drugih osebah javnega ali zasebnega prava, razen v društvih, ustanovah in političnih strankah. Prepoved je absolutna in je ni mogoče preseči z nobenim pravnim sredstvom.

Po določbi prvega odstavka 27. člena ZIntPK je tako funkcija poklicnega funkcionarja nezdružljiva z dejavnostjo zastopanja, kot jo opravlja direktor gospodarske družbe Gozdarstvo Gornja Radgona.

Komisija je skladno z 29. členom ZIntPK funkcionarja opozorila, da njegova funkcija ni združljiva s funkcijo poklicnega župana in poslanca, ter ga hkrati pozvala, da v roku treh mesecev nezdružljivosti odpravi, česar pa omenjeni funkcionar ni storil.

Ugotovitve Komisije glede nezdružljivosti funkcij Stanislava Rojka
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar