Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

O etiki vodenja za ravnatelje in institutih ZIntPK za ministrstvo

Predsednik Komisije za preprečevanje korupcije (Komisija) dr. Robert Šumi se je danes udeležil XXX. Strokovnega srečanja ravnateljic in ravnateljev osnovnega šolstva. Zaposlena na Komisiji pa je o institutih Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije spregovorila slušateljem Ministrstva za okolje in prostor.

Dr. Robert Šumi je 328 ravnateljem osnovnih šol, glasbenih šol in osnovnih šol s prilagojenim programom ter slušateljem Zavoda za šolstvo, Ministrstva za izobraževanje znanost in šport in Republiškega izpitnega centra spregovoril o sodobnem vodenju s poudarkom na pomenu integritete, etike vodje, profesionalizma in pravnomočnih kršitev integritete. Njegov nastop je bil del dvodnevnega srečanja, ki je na daljavo potekalo danes in včeraj v organizaciji Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter Zavoda RS za šolstvo – Šole za ravnatelje.

Včeraj je nadzornica svetnica v Službi za nadzor Komisije Andreja Kokalj izvedla usposabljanje za 42 zaposlenih na Ministrstvu za okolje in prostor. Podrobno jim je predstavila instituta nasprotja interesov (subsidiarnost uporabe Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije pri nasprotju interesov, kdaj lahko govorimo o okoliščinah nasprotja interesov in kako se jim izogniti …) in nezdružljivosti funkcij (omejitve, ki veljajo za poklicne funkcionarje in katere so izjeme pri teh omejitvah ter omejitve pri opravljanju dodatne dejavnosti javnih uslužbencev, za katere velja druga zakonska podlaga). Slušateljem je predstavila tudi, kakšne so prekrškovne sankcije, če so ugotovljene kršitve ZIntPK z omenjenih področij.

O etiki vodenja za ravnatelje in institutih ZIntPK za ministrstvo
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar