Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Sklic 51. seje senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in št. 158/20) in 17. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 156/21) sklicujem 51. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija), dne 25. 11. 2021, ob 8.30 uri, v prostorih Komisije na Dunajski cesti 56, v Ljubljani, z naslednjim dnevnim redom:

1. Potrditev Zapisnika 50. seje senata Komisije
2. Obravnava Osnutka ugotovitev o konkretnem primeru
3. Predlog za uvedbo postopka preiskave
4. Obravnava Ugotovitev s Priporočili
5. Razno

Komisija za preprečevanje korupcije
dr. Robert Šumi, predsednik

Sklic 51. seje senata KPK
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar