Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

S transparentnostjo in integriteto proti prevaram

Predstavniki Komisije za preprečevanje korupcije, Ministrstva za javno upravo in Računskega sodišča so danes na skupnem spletnem dogodku spregovorili o pomenu transparentnosti in nadzora pri preprečevanju prevar in korupcije. Dogodek je potekal v okviru Mednarodnega tedna ozaveščanja o prevarah. 

Dogodek »Nad morebitne prevare z nadzorom stroke in javnosti« so z uvodnimi nagovorili začeli predstojniki vseh treh institucij, minister Boštjan Koritnik, predsednik Računskega sodišča RS Tomaž Vesel in predsednik Komisije za preprečevanje korupcije dr. Robert Šumi, ki so spregovorili o pomenu preventivnih in nadzornih aktivnosti, pomenu integritete in transparentnosti ter učinkovitosti nadzora neodvisnih institucij.

V nadaljevanju so predstavniki MJU predstavili visok standard transparentosti podatkov, ki ga zagotavlja država, in nekatera orodja transparentnosti, ki so na voljo vsem državljanom – Register zavezancev za informacije javnega značajaPortal odprtih podatkov Slovenije OPSIDržavni proračun in Portal javnih naročil.

Predstavnik Komisije za preprečevanje korupcije Albert Nabernik je slušateljem predstavil funkcionalnosti Erarja, spletne aplikacije, ki osvetljuje tok denarja med javnim in zasebnim sektorjem, ki jo je kot naslednika Supervizorja Komisija razvila sama. Predstavil je tudi nekatere manj znane podatke, ki so dostopni v Erarju in se nanašajo na omejitve poslovanja med subjekti javnega sektorja in pravnimi subjekti, na zapise o lobističnih stikih, ki se vsakodnevno objavljajo v aplikaciji, ter prejeta darila funkcionarjev in javnih uslužbencev.

Dogodek sta zaključili vrhovni državni revizorki Nataša Musar Mišeljić in mag. Maja Bilbija, ki sta predstavili ugotovitve Računskega sodišča RS o učinkovitosti sistema upravljanja javnih zavodov ter tveganja pri poslovanju gospodarskih družb v večinski lasti države in lokalne skupnosti.

Treba je okrepiti osebno in politično odgovornost

Že dopoldne je predsednik Komisije dr. Robert Šumi nagovoril slušatelje na osrednjem dogodku v organizaciji Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani in Deloitta: “Komisija za preprečevanje korupcije kot soorganizator Mednarodnega tedna ozaveščanja o prevarah sodeluje še tretje leto zapored in veseli nas, da je število sodelujočih partnerjev vsako leto večje, kar omogoča doseg najrazličnejšega kroga slušateljev.” Pri tem je izpostavil pomen preventivnega delovanja in ozaveščanja, ki je na dolgi rok veliko bolj učinkovito kot katerakoli represivna dejavnost. Kot osnovo za uspešen razvoj družbe je izpostavil integriteto: »Integriteta je izhodišče za poštenost, pravičnost, za bolj proti prevaram in goljufijam. Je predpogoj za etično in profesionalno ravnanje in vodenje, je predpogoj za zaupanje v posameznika, je temelj trajnostnega razvoja družbeno odgovorne organizacije, v katero ljudje zaupamo.« 

Pomembna je integriteta vsakega posameznika, še posebej pa integriteta oseb, ki zasedajo vodstvene položaje v družbi, je izpostavil predsednik Komisije. »Nosilci javnih funkcij se pogosto ne zavedajo, kaj pomeni visoka integriteta, so do nje indiferentni in sledijo legitimnosti, namesto da bi sledili legalnosti. Če želimo biti primerljivi z Zahodno Evropo, je treba v Sloveniji okrepiti osebno in politično odgovornost, hkrati pa v družbi razviti višjo stopnjo občutljivosti do kršitev integritete,« je zaključil dr. Robert Šumi in pozval, da je čas, da od besed končno preidemo k dejanjem. 

Posnetek dogodka

S transparentnostjo in integriteto proti prevaram
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar