Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Vabilo na dogodek: Nad morebitne prevare z nadzorom stroke in javnosti

V okviru Mednarodnega tedna ozaveščanja o prevarah 2021 bo v organizaciji partnerjev projekta Ministrstva za javno upravo, Komisije za preprečevanje korupcije in Računskega sodišča v sredo, 17. novembra 2021, med 13.00 in 15.00 potekal spletni dogodek z naslovom Nad morebitne prevare z nadzorom stroke in javnosti.

PROGRAM

Ministrstvo za javno upravo

13.00 UVOD: Boštjan Koritnik, minister za javno upravo

13.05 ODPIRANJE PODATKOV (REGISTER, PORTAL OPSI): mag. Mateja Prešern, mag. Aleš Veršič, Ministrstvo za javno upravo

13.22 ODPRTI PRORAČUN: mag. Saša Jazbec, Ministrstvo za javno upravo

13.32 eJAVNA NAROČILA: Sašo Matas, Ministrstvo za javno upravo

Komisija za preprečevanje korupcije

13.45 UVOD: dr. Robert Šumi, predsednik Komisije za preprečevanje korupcije

13.50 PREDSTAVITEV UPORABE ORODIJ, KI POVEČUJEJO TRANSPARENTNOST PODATKOV IN OMEJUJEJO KORUPCIJSKA TVEGANJA: Albert Nabernik, pomočnik vodje Službe za nadzor

Računsko sodišče

14.15: UVOD: Tomaž Vesel, predsednik računskega sodišča

14.25 PREDSTAVITEV UGOTOVITEV IZ REVIZIJE UČINKOVITOSTI SISTEMA UPRAVLJANJA JAVNIH ZAVODOV: Nataša Musar Mišeljić, vrhovna državna revizorka 

14.45 TVEGANJA PRI POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V VEČINSKI LASTI DRŽAVE IN LOKALNE SKUPNOSTI: mag. Maja Bilbija, vrhovna državna revizorka

15.00 RAZPRAVA IN ZAKLJUČEK DOGODKA

Dogodek je brezplačen, nanj se lahko prijavite na spodnji povezavi. Vabljeni!

Vabilo na dogodek: Nad morebitne prevare z nadzorom stroke in javnosti
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar