Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Usposabljanje za Informacijskega pooblaščenca in Zagovornika načela enakosti

Vodja Službe za nadzor Katja Mihelič Sušnik je danes izvedla usposabljanje za zaposlene na Informacijskem pooblaščencu in Zagovorniku načela enakosti o institutih Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, ki so pomembni pri njihovem delu.

Slušateljem obeh neodvisnih državnih organov (usposabljanje na daljavo jih je poslušalo več kot 50) je vodja službe za nadzor na Komisiji za preprečevanje korupcije podrobno predstavila institute lobiranja, nasprotja interesov, omejitev poslovanja zaščite prijaviteljev ter prepovedi in omejitve pri sprejemanju daril.

To je bilo še eno od številnih usposabljanj, ki jih za zainteresirane v javnem in zasebnem sektorju organizira Komisija z namenom osveščanja in preventive, krepitve pravne države, integritete in transparentnosti delovanja družbe.

Usposabljanje za Informacijskega pooblaščenca in Zagovornika načela enakosti
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar