Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Usposabljanje za zaposlene na Upravi za javna plačila

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je danes izvedla novo usposabljanje na daljavo za zaposlene na Upravi Republike Slovenije za javna plačila (UJP). Predstavnici Komisije sta predstavili vsebine s področja integritete in preprečevanja korupcije, na katere morajo biti javni uslužbenci pozorni pri opravljanju svojega dela.

Približno 40 slušateljem, zaposlenih na UJP, je mag. Sonja Jelen, svetnica za preventivo, predstavila načrt integritete kot orodje za obvladovanje korupcijskih tveganj in tveganj za kršitve integritete, omejitve pri sprejemanju daril, ki veljajo za vse uradne osebe, obveznosti poročanja o premoženjskem stanju oseb, odgovornih za javna naročila, ter zakonske določbe, povezane z lobiranjem. Katja Mihelič Sušnik, vodja Službe za nadzor, pa je predstavila institut nasprotja interesov, nezakonito vplivanje v povezavi z zaščito prijaviteljev ter kršitve integritete.

Usposabljanje je še eno v nizu preventivnih dejavnosti, ki jih Komisija s ciljem krepitve pravne države, integritete in transparentnosti delovanja družbe redno izvaja za zainteresirane skupine tako v javnem kot zasebnem sektorju.

Usposabljanje za zaposlene na Upravi za javna plačila
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar