Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Usposabljanji o transparentnosti in poročanju premoženjskega stanja

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je danes izvedla dve usposabljanji na daljavo s področja transparentnosti in poročanja o premoženjskem stanju.

Vita Habjan Barborič, vodja Službe za preventivo pri Komisiji, je usposabljanje Transparentnost  pripravila za slušatelje Upravne akademije, in sicer za zaposlene v kadrovskih službah iz samoupravnih lokalnih skupnosti. Osredotočila se je na pomen integritete posameznika in organizacije, izgradnje etične kulture organizacije ter njihove povezave s transparentnostjo. Transparentnost oziroma njen obseg in razliko med pojmoma transparentnost in »odprtost« v zvezi z delovanjem javnega sektorja je pojasnila tudi v povezavi s posameznimi instituti Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZintPK), katerih namen je zakonodajalec opredelil z namenom krepitve transparentnosti javnega sektorja.

 

Nadzornik za področje premoženjskega stanja pri Komisiji Žarko Lipovec je pravosodnim funkcionarjem, ki so v skladu z določbami ZIntPK zavezanci za poročanje premoženjskega stanja, je predstavil bistvene spremembe na področju prijave premoženjskega stanja, ki jih je prinesla novela ZIntPK-C. Predstavil jim je tudi podrobnosti postopka prijave premoženjskega stanja ob nastopu funkcije na portalu eUprava, sprememb premoženjskega stanja v času trajanja mandata in po prenehanju opravljanja funkcije.

Usposabljanji o transparentnosti in poročanju premoženjskega stanja
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar