Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Odbor za pravosodje obravnaval letno poročilo Komisije

Odbor za pravosodje državnega zbora je danes obravnaval letno poročilo in oceno stanja Komisije za preprečevanje korupcije za leto 2020. Oba dokumenta je članom odbora predstavil predsednik Komisije dr. Robert Šumi.

»Gre za pomemben dokument, ki odraža stanje integritete v naši družbi,« je uvodoma poudaril predsednik Komisije in izpostavil, da je temeljno poslanstvo Komisije krepitev pravne države, preprečevanje korupcije in nasprotja interesov ter krepitev integritete. Izpostavil je, da se je Komisija ob njegovem prevzemu vodenja organa zavezala profesionalizaciji, še večji poudarek je bil namenjen ozaveščanju na vseh ravneh družbe ter vodenju z zgledom. Izpostavil je tudi dolgoročni projekt Integriteta: skupni cilj generacij, ki ga je Komisija zasnovala lani in z izvajanjem katerega letos v sodelovanju z Zavodom za šolstvo intenzivno nadaljuje.

Komisija je lani prejela več prijav kot leto prej, vendar je dr. Robert Šumi izpostavil, da ima prednost kvaliteta pred kvantiteto. Rešenih je bilo 79 odstotkov zadev iz leta 2020, pri čemer so bile v približno osmih odstotkih ugotovljene kršitve. Pri funkcionarjih (tako na državni kot na lokalni ravni) je bilo ugotovljenih 25 kršitev Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. Največ kršitev je bilo ugotovljenih na področjih nasprotja interesov, integritete in nezdružljivosti funkcij. Kot problematična področja je med drugim izpostavil področje javnega naročanja in kadrovanj, kjer je treba dati prednost stroki pred politiko.

V zaključku je pozval k odpravi neenakosti pri plačah funkcionarjev Komisije, ki so bile v preteklosti neupravičeno znižane in so najnižje v primerjavi z drugimi primerljivimi samostojnimi organi.

Šumi_DZ_14.10.2021
Odbor za pravosodje obravnaval letno poročilo Komisije
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar