Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Komisija danes izvedla dve usposabljanji

Predstavnika Komisije za preprečevanje korupcije (Komisija) sta danes za skupno 40 slušateljev izvedla dve usposabljanji na daljavo, ki jih Komisija organizira z namenom osveščanja in preventive ter krepitve pravne države, integritete in transparentnosti delovanja družbe.

Albert Nabernik, pomočnik vodje Službe za nadzor pri Komisiji, je slušateljem Urada vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu ter Agencije za radioaktivne odpadke predstavil institute, ki jih ureja Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK). Poseben poudarek je namenil predstavitvi instituta integritete, zakonskim določbam, povezanim z omejitvami pri sprejemanju daril, ki jih od novembra lani tudi za javne uslužbence ureja ZIntPK, lobiranju in nasprotju interesov. Določbe ZIntPK je ponazoril na konkretnih primerih iz prakse Komisije in vprašanj slušateljev. Na koncu je prisotnim spregovoril še o dolžnosti zagotavljanja zaščite prijaviteljev  in pomenu zaščite slednjih za razkrivanje korupcijskih ravnanj in drugih oblik neintegritetnega delovanja, o ukrepih Komisije v primeru ogrožanja prijaviteljev ter o pristojnostih Komisije v primeru neetičnih ravnanj.

Vita Habjan Barborič, vodja Službe za preventivo pri Komisiji, je za slušatelje Upravne akademije pripravila usposabljanje Integriteta vodje ter zdravje in dobro počutje na delovnem mestu, na trenutno še posebno aktualno temo v obdobju negotovosti in nezaupanja. Osredotočila se je na pomen etičnega vodenja, kot obliko vodenja, ki prinaša prednosti celotni organizaciji, njenim zaposlenim, lastnikom in okolici. Slušateljem je predstavila pomen poslovne etike, organizacijske in osebnostne integritete ter številne pozitivne učinke etike in integritete vodenja na delovno zadovoljstvo, učinkovitost in kakovost odnosov.

Komisija danes izvedla dve usposabljanji
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar