Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Sklic 41. seje senata Komisije

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in št. 158/20) in 24. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 41. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija), dne 17. 9. 2021, ob 9.45 uri, v prostorih Komisije na Dunajski cesti 56, v Ljubljani, z naslednjim dnevnim redom:

1. Potrditev Zapisnika 40. seje (dopisne seje) senata Komisije
2. Obravnava Ugotovitev
3. Predlog za uvedbo preiskave
4. Predlog Odločbe / Dovoljenja za opravljanje dodatne dejavnosti (26. člen ZIntPK)
5. Predlog Dopolnitev in spremembe Sklepa o izvedbi nadzora
6. Razno

Komisija za preprečevanje korupcije
dr. Robert Šumi, predsednik

Sklic 41. seje senata Komisije
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar