Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Sklic 40. seje (dopisne seje) senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in 158/20) in 33. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 40. sejo (dopisna seja) senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija), dne 9. 9. 2021, z naslednjim dnevnim redom:

1. Potrditev Zapisnika 39. seje (dopisne seje)senata Komisije
2. Predlog za uvedbo preiskave
3. Razno

Članom senata se skupaj s sklicem seje posreduje gradivo za vse točke dnevnega reda. Člani senata lahko najkasneje od 8.00 do 12.00 ure, dne 9. 9. 2021, po elektronski pošti, na elektronski naslov Milena.Podjed-Fabjancic@kpk-rs.si posredujejo svoje (ne)strinjanje z dnevnim redom dopisne seje z dne 9. 9. 2021 ter svoje stališče, mnenje ali glas za vsako od predlaganih točk dnevnega reda.

Komisija za preprečevanje korupcije
dr. Robert Šumi, predsednik

Sklic 40. seje (dopisne seje) senata KPK
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar