Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Sklic 39. seje senata KPK – dopisna seja

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in 158/20) in 33. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 39. sejo (dopisna seja) senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija), dne 3. 9. 2021, z naslednjim dnevnim redom:

1. Potrditev Zapisnika 38. seje senata Komisije
2. Obravnava Ugotovitev
3. Razno

Članom senata se skupaj s sklicem seje posreduje gradivo za vse točke dnevnega reda. Člani senata lahko najkasneje od 8.00 do 11.00 ure, dne 3. 9. 2021, po elektronski pošti, na elektronski naslov Milena.Podjed-Fabjancic@kpk-rs.si posredujejo svoje (ne)strinjanje z dnevnim redom dopisne seje z dne 3. 9. 2021 ter svoje stališče, mnenje ali glas za vsako od predlaganih točk dnevnega reda.

Komisija za preprečevanje korupcije
dr. Robert Šumi, predsednik

Sklic 39. seje senata KPK – dopisna seja
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar