Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Začel je veljati novi pravilnik o omejitvah pri sprejemanju daril

Začel je veljati Pravilnik o omejitvah in dolžnostih uradnih oseb v zvezi s sprejemanjem daril, ki podrobneje ureja obveznosti uradnih oseb v zvezi s sprejemanjem daril v javnem sektorju. 

Z novembra lani uveljavljeno novelo Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) so prepovedi in omejitve v zvezi s sprejemanjem daril začele veljati za vse uradne osebe, torej tako za funkcionarje kot tudi za uradnike na položaju in druge javne uslužbence, zaposlene v Banki Slovenije ter poslovodne osebe in člani organov upravljanja, vodenja in nadzora v subjektih javnega sektorja. Prepovedi in omejitve veljajo tudi za družinske člane uradnih oseb. 

Pravilnik, ki ga je pripravilo ministrstvo za pravosodje in je začel veljati danes, ureja način razpolaganja z darili, določanje vrednosti daril, vodenje in vsebino seznama daril, ki jih v zvezi z opravljanjem funkcije, dela, ali javne službe, ali v zvezi s svojim položajem prejemajo uradne osebe ali njihovi družinski člani, ter druga izvedbena vprašanja v zvezi s prepovedmi, omejitvami in dolžnostmi uradnih oseb pri sprejemanju daril. Pravilnik je dostopen na tej povezavi in nadomešča določbe Pravilnika o omejitvah in dolžnostih funkcionarjev v zvezi z sprejemanjem daril in določbe Uredbe o omejitvah in dolžnostih javnih uslužbencev v zvezi z sprejemanjem daril, ki so se smiselno uporabljale v prehodnem obdobju.

Začel je veljati novi pravilnik o omejitvah pri sprejemanju daril
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar