Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Sklic 31. seje (dopisne seje) senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in št. 158/20) in 33. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 31. sejo (dopisno sejo) senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija), dne 17. 6. 2021, z naslednjim dnevnim redom:

1. Potrditev Zapisnika 30. seje (dopisne seje) senata Komisije
2. Obravnava Ugotovitev s Priporočili
3. Obravnava Ugotovitev o konkretnem primeru
4. Predlog za uvedbo postopka ugotovitev dejanskega stanja obstoja nasprotja interesov
5. Razno

Članom senata se skupaj s sklicem seje posreduje gradivo za vse točke dnevnega reda. Člani senata lahko najkasneje od 08.00 do 12.00 ure dne 17. 6. 2021 po elektronski pošti na elektronski naslov Milena.Podjed-Fabjancic@kpk-rs.si posredujejo svoje (ne)strinjanje z dnevnim redom dopisne seje z dne 17. 6. 2021 ter svoje stališče, mnenje ali glas za vsako od predlaganih točk dnevnega reda.

Komisija za preprečevanje korupcije
dr. Robert Šumi, predsednik

Sklic 31. seje (dopisne seje) senata KPK
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar