Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Zaključen postopek v zvezi s prodajo parcele Mestne občine Koper

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je zaključila postopek v zvezi s prodajo parcele na območju Kolombana Mestne občine Koper. Na podlagi predhodnega preizkusa prijava ni bila sprejeta v nadaljnjo obravnavo.

Komisija je postopek začela na podlagi v letu 2020 prejete prijave zaradi suma nepravilnosti pri prodaji parcele Mestne občine Koper, katere končni lastnik je med drugimi postal tudi minister za notranje zadeve. Komisija je v okviru predhodnega preizkusa zaprosila in pridobila pojasnila in dokumentacijo Mestne občine Koper in Slovenskega inštituta za revizijo, preverila je postopek prodaje določene nepremičnine, opravila razgovor s cenilcem nepremičnin ter vpogledala v javno dostopne objave.

Komisija je ugotovila, da v obravnavani zadevi glede na zbrane podatke ni mogoče potrditi obstoja kršitev iz pristojnosti Komisije, zato je postopek ustavila. Je pa zaznala določena tveganja, zaradi katerih je Mestni občini Koper podala priporočila, da od izvajalcev, pri katerih naroči izdelavo cenitve nepremičnine za namen izvedbe javne dražbe, zahteva, da v cenitveno poročilo jasno zapišejo, ali s cenitvijo ugotovljena cena vsebuje davek (DDV) ali ne.

Zaključen postopek v zvezi s prodajo parcele Mestne občine Koper
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar