Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Sklic 8. seje senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in št. 158/20) in 24. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 8. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija), dne 24. 2. 2021, ob 12.30 uri, v prostorih Komisije na Dunajski cesti 56, v Ljubljani, z naslednjim dnevnim redom:

1. Potrditev Zapisnika 7. seje senata Komisije
2. Predlog o ustavitvi postopka
3. Seznanitev senata Komisije o prejetem obvestilu funkcionarja o opravljanju poklicne ali druge dejavnosti (26. člen ZIntPK)
4. Predlog za uvedbo postopka ugotavljanja dejanskega obstoja nasprotja interesov
5. Predlog za uvedbo preiskave
6. Obravnava Ugotovitev o nadzoru nad razdeljevanjem sredstev v osebi javnega prava
7. Razno

Komisija za preprečevanje korupcije
dr. Robert Šumi, predsednik

Sklic 8. seje senata KPK
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar