Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Primer Pivec: Komisija po opravljenem predhodnem preizkusu uvedla preiskavo

Komisija za preprečevanje korupcije (komisija) je po opravljenem predhodnem preizkusu o gostovanjih ministrice za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Aleksandre Pivec na Krasu in v Izoli ugotovila sume kršitev Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) ter uvedla preiskavo zoper Aleksandro Pivec in izolskega župana Danila Markočiča. Komisija je že prejela potrdili, da sta obe obravnavani osebi prejeli obvestilo o uvedbi preiskave. »Prvotno prijavo smo med predhodnim preizkusom z odkrivanjem novih informacij razširili na več oseb, več kršitev in več dogodkov iz naših pristojnosti,« je ob tem povedal predsednik komisije dr. Robert Šumi.

Komisija pri obravnavanih osebah preiskuje dogodke v Izoli in na Krasu v letih 2019 in 2020, in sicer sume kršitev etike in integritete javnega sektorja skladno z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) ter sume kršitev prepovedi oziroma omejitev sprejemanja daril po ZIntPK. Senat Komisije za preprečevanje korupcije (senat) je sklep o uvedbi preiskave sprejel v sredo, 26. 8. 2020, na 18. redni seji. Predhodni preizkus je potekal od 23. 7. 2020 na pobudo novinarskega vprašanja in je vključeval presojo vseh institutov ZIntPK. Predhodni preizkus je bil temeljit in obširen, saj so se med procesom vrstile številne nove informacije in odpirala nova področja. Komisija je vsebino prijave preverjala celovito iz različnih virov: od pristojnih državnih organov do subjektov javnega in zasebnega prava ter javnih evidenc.

»Predhodni preizkus je prvi korak našega postopka po prejeti prijavi. Če z zbranimi podatki, dokumentacijo in pojasnili ugotovimo, da obstaja resen sum kršitev iz pristojnosti komisije, pričnemo s preiskavo. Tako je senat odločil tudi v zadevi Pivec – na podlagi zbranih dokazov v predhodnem preizkusu smo v tej zadevi uvedli preiskavo. Namen preiskave je, da bolj poglobljeno preverimo in razjasnimo vsa pomembna dejstva in okoliščine v zadevi ter s tem potrdimo ali ovržemo sume kršitev. Če bodo pridobljeni dokazi potrdili obstoj kršitev, bomo preiskavo zaključili bodisi z ugotovitvami o konkretnem primeru bodisi z načelnim mnenjem,« je o poteku postopka pojasnil Albert Nabernik, pomočnik vodje Službe za nadzor in preiskave na komisiji.

Uvedba preiskave še ne napoveduje zaključkov

Komisija je preiskavo uvedla na podlagi potrjenega suma kršitev ZintPK, kar pa še ne pomeni, da bo v postopku te kršitve tudi potrdila. Sama uvedba preiskave zato še ne napoveduje končnih odločitev v zadevi. »Ne želimo prejudicirati oz. napovedovati rezultatov postopka; šele izsledki preiskave bodo pokazali, ali lahko z gotovostjo trdimo, da je do kršitev dejansko tudi prišlo. Ne gre pa za osamljen primer, v zadnjem času smo namreč prejeli tudi še druge, s primerom Pivec nepovezane prijave, ki se nanašajo na podobne sume kršitev ZintPK, in jih bomo preverili popolnoma identično kot v obravnavanem primeru,« je še dodal predsednik komisije dr. Robert Šumi.

Takšne prijave so za komisijo dobrodošle, saj pomagajo pri odkrivanju novih dejstev v posameznih primerih in širijo zavest o spoštovanju ZIntPK v družbi. Prejete prijave in novinarsko delo so poleg lastne zaznave pomemben vir informacij za delo komisije. Osebe, ki so se pri delu seznanile z morebitnimi sumi kršitev iz pristojnosti komisije, lahko prijavo o sumu kršitev podajo bodisi preko spletnega obrazca, po e-pošti na anti.korupcija@kpk-rs.si ali prijava@kpk-rs.si, po pošti ali v času uradnih ur osebno na sedežu komisije. Vsakemu dobrovernemu prijavitelju na komisiji nudimo tudi pravno zaščito, če nas prijavitelj za to zaprosi.

Primer Pivec: Komisija po opravljenem predhodnem preizkusu uvedla preiskavo
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar