Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Sklic 19. seje senata KPK

list RS, št. 24/12) sklicujem 19. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija), dne 3. 9. 2020, ob 09.30 uri, v prostorih komisije na Dunajski cesti 56, v Ljubljani, z naslednjim dnevnim redom:

1. Potrditev Zapisnika 18. seje senata komisije
2. Predlog za uvedbo preiskave
3. Obravnava Ugotovitev o posameznem primeru
4. Obravnava Ugotovitev o konkretnih primerih
5. Seznanitev senata komisije o prejetih obvestilih funkcionarjev o opravljanju poklicne ali druge dejavnosti (26. člen ZIntPK)
6. Razno

Komisija za preprečevanje korupcije
dr. Robert Šumi, predsednik

Sklic 19. seje senata KPK
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar