Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Kršitev integritete župana občine Gornja Radgona in direktorja občinske uprave Občine Gornja Radgona

Komisija za preprečevanje korupcije (komisija) objavlja ugotovitve o konkretnem primeru, ki jih je senat komisije sprejel dne 21. 5. 2020 in se nanašajo na kršitev integritete župana občine Gornja Radgona in direktorja občinske uprave Občine Gornja Radgona.

Komisija je v letu 2019 skladno z določbami Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZlntPK) uvedla preiskavo zoper župana Občine Gornja Radgona in direktorja občinske uprave Gornja Radgona zaradi suma kršitve etike in integritete javnega sektorja v zvezi s kršitvijo določil 100. člena Zakona o javnih uslužbencih (ZJU). Komisija je v postopku pridobila dokumentacijo od Občine Gornja Radgona, družbe Pomurski sejem, d.d., ter s strani Inšpektorata za javni sektor.

Senat komisije je na seji dne 6. 2. 2020 in 5. 3. 2020 sprejel osnutka ugotovitev o konkretnem primeru in ju skladno s sedmim odstavkom 13. člena ZIntPK posredoval obravnavanima osebama, ki sta v roku podala svoji izjasnitvi.

Komisija je ugotovila, da je župan s tem, ko nameri direktorja občinske uprave, da bo opravljal delo v svojem prostem času, ni nasprotoval, ter s tem, ko je v dopisu komisiji navedel, da je bil in je še vedno mnenja, da so aktivnosti sodelavcev občinske uprave v njihovem prostem času domena in odločitev vsakega posameznika, kršil 100. člen ZJN. Nadalje je komisija ugotovila, da je direktor občinske uprave s tem, ko je sklenil podjemno podgodbo, na podlagi katere je prejel plačilo, ravnal v nasprotju s petim odstavkom 100. člena ZJN. Navedeni ravnanji župana Občine Gornja Radgona kot najvišjega funkcionarja občine in osebe, ki občino predstavlja navzven, ter direktorja občinske uprave Občine Gornja Radgona kot najvišjega uslužbenca občinske uprave predstavljata kršitev integritete, kot je opredeljena v 3. točki 4. člena ZIntPK.

Zaključne ugotovitve in izjasnitve obravnavanih oseb so ob upoštevanju določb zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov, dostopne v spodnjih dokumentih.

 

Kršitev integritete župana občine Gornja Radgona in direktorja občinske uprave Občine Gornja Radgona
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar