Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Odziv Komisije za preprečevanje korupcije na objave v medijih glede pogostitve predsednika komisije Draga Kosa z delegacijo

Komisija za preprečevanje korupcije je dne 10. 8. 2020 v različnih medijih zasledila objavljene članke, ki nekdanjemu predsedniku, Dragu Kosu, očitajo, da je z delegacijo zastonj jedel in pil na račun državnega podjetja HIT in se jim celo zahvalil za pogostitev. Glede na to, da gre za netočne informacije, je komisija na medije, v katerih so bili članki objavljeni že naslovila zahtevo v skladu s 26. in 27. členom Zakona o medijih, za objavo prikaza nasprotnih dejstev na vseh mestih, kjer je bila netočna informacija objavljena.

Komisija nadalje pojasnjuje, da je novembra 2009, v času ko je komisijo vodil Drago Kos, organizirala pomembno mednarodno konferenco European Partners Against Corruption (EPAC) ter European contact – point network against corruptuon (EACN). Slednji predstavljata mreži organov pregona in protikorupcijskih organizacij držav članic Sveta Evrope. Konferenca je predstavljala pomemben mejnik v delovanju EPAC/EACN, saj sta bili na njej sprejeti temeljni listini obeh mrež, konference pa so se udeležili predstavniki obeh mrež kot tudi drugi udeleženci in strokovni predavatelji s področja preprečevanja korupcije na najvišjem nivoju. Poleg tega je imela konferenca zelo velik pomen tudi za Slovenijo, saj je bila uvrščena med prednostne naloge slovenskega predsedovanja Odboru ministrov Sveta Evrope na področju krepitve varnosti evropskih državljanov.

Konferenca je potekala kot tridnevni dogodek, ena od večerij v okviru konference pa se je odvijala v Kobjeglavi. Stroške konference, vključno s pogostitvijo udeležencev, tako tujih kot tudi predstavnikov komisije, ki so skrbeli za logistično-organizacijske vidike konference, je v celoti pokrila komisija.

Ob tem komisija še izpostavlja, da je bila konferenca ter priprave nanjo uspešno izpeljana na tako visokem nivoju ter brez zapletov tudi zaradi zaposlenih, tako v hotelu Perla kot tudi v Kobjeglavi, ki so bili izredno odzivni ter pripravljeni zagotoviti vse potrebno za nemoten potek konference in pogostitev, na kar se je nanašala tudi zahvala takratnega predsednika, Draga Kosa.

Odziv Komisije za preprečevanje korupcije na objave v medijih glede pogostitve predsednika komisije Draga Kosa z delegacijo
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar