Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Sklic 11. seje senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 24. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 11. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija), dne 7. 7. 2020, ob 10.00 uri, v prostorih komisije na Dunajski cesti 56, v Ljubljani, z naslednjim dnevnim redom:

1. Potrditev Zapisnika 10. seje senata komisije
2. Predlog za uvedbo preiskave
3. Obravnava Ugotovitev o posameznem primeru
4. Obravnava Ugotovitev o konkretnem primeru
5. Obravnava Osnutka ugotovitev o konkretnem primeru
6. Javni katalog daril za leto 2019
7. Razno

Komisija za preprečevanje korupcije
dr. Robert Šumi, predsednik

Sklic 11. seje senata KPK
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar