Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Sklic 1. seje senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 24. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 1. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija), dne 9. 4. 2020, ob 10.00 uri, v prostorih komisije na Dunajski cesti 56, v Ljubljani, z naslednjim dnevnim redom:

1. Potrditev Zapisnika 3. dopisne seje senata komisije
2. Obravnava Ugotovitev o posameznih primerih
3. Obravnava Ugotovitev o konkretnem primeru
4. Obravnava Osnutka ugotovitev o konkretnem primeru
5. Obravnava Predloga za uvedbo nadzora ali preiskave
6. Obravnava Predloga za uvedbo postopka ugotavljanja obstoja dejanskega nasprotja interesov
7. Obravnava Predloga za redni obdobni nadzor premoženjskega stanja določene skupine zavezancev
8. Razno

Komisija za preprečevanje korupcije
dr. Robert Šumi, predsednik

Sklic 1. seje senata KPK
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar